ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ KNX Basic Course

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ KNX Basic Course – ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Σ.Η.Ε.Ν.Η. ΜΕ Σ.Ε.Η.Κ.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα σεμινάρια KNX Basic Course που διοργάνωσε στις Πιστοποιημένες αίθουσες του, ο Σύνδεσμος Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Νομού Ηρακλείου (ΣΗΕΝΗ), σε συνεργασία με το πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο του Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Κύπρου (ΣΕΗΚ)

 

Πραγματοποιήθηκαν 2 σεμινάρια : το πρώτο από 30/08/2019 έως 02/09/2019 και το δεύτερο από 05/09 έως 08/09/2019, τα οποία παρακολούθησαν συνολικά 32 άτομα.

Οι συμμετέχοντες, μετά και τα επιτυχημένα αποτελέσματα στις εξετάσεις που ορίζει η ΚΝΧ Association, πιστοποιήθηκαν ως ΚΝΧ Partners. Εισηγητής – εκπαιδευτής στα παραπάνω σεμινάρια ήταν ο κ. Γιώργος Σαρρής.

O Σύνδεσμος Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Νομού Ηρακλείου ευχαριστεί το Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Κύπρου για την δωρεάν παραχώρηση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού ΚΝΧ. Στόχος της προσπάθειας αυτής είναι η ενδυνάμωση της μέχρι τώρα συνεργασίας των ηλεκτρολόγων Κύπρου και Ελλάδας, η αύξηση των δεξιοτήτων τους και η διαρκής εκπαίδευσή τους.

ΠΙΣΩ