Σεμινάριο Οπτικές ίνες

Μέλη του ΣΗΕΝΗ έδωσαν το παρόν στο Σεμινάριο με θέμα : Οπτικές ίνες, που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία

στην αίθουσα του ΣΗΕΝΗ, σε συνεργασία με την εταιρεία Εnsat Technologies την Δευτέρα 04 Μαρτίου 2019.

Το θεωρητικό μέρος του σεμιναρίου αφορούσε την Τεχνολογία οπτικών ινών τις εφαρμογές και τις δυνατότητες της.

Τεχνολογία Fiber To The Room καθώς και τα πολλαπλά κέρδη από την εφαρμογή της.

Το πρακτικό μέρος του, αφορούσε επίδειξη συγκόλλησης οπτικής ίνας και των εξαρτημάτων επεξεργασίας της.

ΠΙΣΩ