Μήνας ηλεκτρικής ασφάλειας 2018

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ & ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Με συμμετοχή μαθητών αλλά και εκπαιδευτικών ξεκίνησαν την Τετάρτη 20 Μαρτίου τα σεμινάρια του τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού I, του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Ηρακλείου Κρήτης, στο πλαίσιο των δράσεων για το «Μήνα Ηλεκτρικής Ασφάλειας - 2018» .


Το θέμα του πρώτου σεμιναρίου ήταν «Έλεγχοι και Επανέλεγχοι Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» και διεξήχθη στο εργαστήριο «Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων II» του 1ου Ε.Κ. Εισηγητές ήταν οι: Γεωργαλής Γιώργος (εκπαιδευτικός, υπεύθυνος εργαστηρίου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων), Βισκαδουράκης Θωμάς και Φουκαράκης Αντώνης (Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μέλη του Σ.Η.Ε.Ν.Η.). Τα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα Metrel MI3105 Eurotest XA, MACROTEST HT 5035, FLUKE 1653 καθώς και η εκπαιδευτική πινακίδα προσομοίωσης ηλεκτρικής εγκατάστασης κατοικίας METREL MA 2067.
Πραγματοποιήθηκαν όλες οι μετρήσεις και δοκιμές που προβλέπονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 και έγινε η καταγραφή τους στο πρωτόκολλο ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης της νέας Υ.Δ.Ε. Χρησιμοποιήθηκαν και τα τρία όργανα και έγινε ανάλυση και σύγκριση των τιμών. Τα αποτελέσματα ήταν αξιόλογα καθώς οι πραγματικές συνθήκες μετρήσεων κατέδειξαν την ανάγκη των ελέγχων για την ασφαλή χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας.

ΠΙΣΩ