Μηχανολόγοι

Μηχανολόγοι

  • Π.Δ. 274/1997 (ΦΕΚ 195/Α`/2.10.1997) Χαρακτηρισμός των χημικών εγκαταστάσεων κατ εφαρμογήν του άρθρου 4 του ν. 6422/34 (412/Α) και τροποποίηση και συμπλήρωση του από 16/17 Μαρτίου 1950 βασιλικού διατάγματος (82/Α)
  • Π.Δ. 41/1988 (ΦΕΚ 16/Α`/29.1.1988) Επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Τεχνικών – Επαγγελματικών Λυκείων, Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Ν. 1566/85 και των ισότιμων πτυχίων της ειδικότητας α) μηχανολόγου και β) ηλεκτρολόγου
  • Β.Δ. 657/1970 (ΦΕΚ 227/Α`/24.10.1970) Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του μηχανολόγου παρά υπομηχανικών πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών
  • Β.Δ. της 15-4/1958 (ΦΕΚ 61/Α`/1.5.1958) Περί χαρακτηρισμού των Χημικών Εγκαταστάσεων κατ εφαρμογήν του άρθρ. 4 του ν. 6422/34
  • Β.Δ. της 19-3/1938 (ΦΕΚ 112/Α`/26.3.1938) Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατασκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Γ ειδικότητος, (βιομηχανιών, εργοστασίων και συνεργείων)
  • Ν. 6422/1934 (ΦΕΚ 412/Α`/28.11.1934) Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του μηχανολόγου του ηλεκτρολόγου και μηχανολόγου – ηλεκτρολόγου μηχανικού, ως και του ναυπηγού
ΠΙΣΩ