Η θεμελιακή γείωση σύμφωνα με το ΦΕΚ 1222/05-09-2006 τεύχος Β΄ αριθ. Φ. Α΄ 50/12081/642 άρθρο 2, καθίσταται πλέον υποχρεωτική σε όλες τις νεοαναγειρόμενες εκ θεμελίων οικοδομές. Η θεμελιακή γείωση εφαρμόζεται ως βασική γείωση προστασίας και λειτουργίας.
Ηλεκτρισμός

Ο Ηλεκτρισμός είναι ένας γενικός όρος που περιγράφει και μελετά τα διάφορα ηλεκτρικά φαινόμενα, δηλαδή τις αλληλεπιδράσεις

μεταξύ των σωμάτων εξαιτίας των ηλεκτροστατικών δυνάμεων που προκαλούνται από την ύπαρξη των ηλεκτρικών φορτίων. Μαζί με τον μαγνητισμό αποτελούν ενιαία έκφραση του ηλεκτρομαγνητισμού, μιας από τις τέσσερις θεμελιώδεις αλληλεπιδράσεις.

Η ανακάλυψη του Ηλεκτρισμού και η χρησιμοποίησή του για τις πρακτικές ανάγκες των ανθρώπων, αποτελεί το σημαντικότερο γεγονός του περασμένου αιώνα.

Στα παρακάτω άρθρα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μία ιστορική αναδρομή στις σημαντικότερες ανακαλύψεις στον ηλεκτρισμό, που η εξέλιξή του άλλαξε την πορεία του κόσμου

Ο όρος ηλεκτρισμός είναι πολύ γενικός και αναφέρεται σε πολλά επί μέρους θέματα, τα οποία εξηγούνται καλύτερα με πιο ακριβείς όρους.

Η ιστορική αναδρομή στον Ηλεκτρισμό έγινε γιά να καταλάβουν όλοι, ειδικά οι Ηλεκτρολόγοι το πόσο σπουδαίο και υπεύθυνο είναι το αντικείμενο της εργασίας μας και ότι αυτά που μας φαίνονται σήμερα απλά ξεκίνησαν και δημιουργήθηκαν από έργα ζωής κάποιων μεγάλων επιστημόνων και ανθρώπων και με αυτή την σοβαρότητα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα έργα που κατασκευάζουμε. Η εξήγηση όρων του ηλεκτρισμού γίνετε για να κατανοήσουμε σημαντικούς όρους της ηλεκτρολογίας και θα εμπλουτίζετε διαρκώς.