Η θεμελιακή γείωση σύμφωνα με το ΦΕΚ 1222/05-09-2006 τεύχος Β΄ αριθ. Φ. Α΄ 50/12081/642 άρθρο 2, καθίσταται πλέον υποχρεωτική σε όλες τις νεοαναγειρόμενες εκ θεμελίων οικοδομές. Η θεμελιακή γείωση εφαρμόζεται ως βασική γείωση προστασίας και λειτουργίας.
Είστε εδώ: Σ.Η.Ε.Ν.Η Δελτία Τύπου
Δελτία Τύπου
ΝΕΑ Υ.Δ.Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

ydeΑπό 16 Μαϊου η νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη είναι πραγματικότητα. 

Περισσότερα...