Φυσική

Παραδείγματα εφαρμογών με Java Applets

Από τον: Walter Fendt
Μετάφραση java Applets: WebLab NHRF
Προσαρμογή: Αλεξανδρίδης Ευάγγελος
Σημαντική ανακοίνωση ειδικά για τον Internet Explorer:
Τα applets λειτουργούν μόνο αν το Java runtime environment (version 1.4.2 or better) είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.
Μπορείτε να το κατεβάσετε από την Sun Microsystems.
Ηλεκτρομαγνητισμός
Δύναμη Λαπλάς 06/01/1998 - 01/18/2003
Ηλεκτρικός κινητήρας συνεχούς ρεύματος 11/29/1997 - 01/18/2003
Γεννήτρια (εναλλακτήρας) 05/08/1998 - 01/18/2003
Νόμος του Ohm 11/23/1997 - 11/27/2003
Συνδυασμοί αντιστάσεων 09/11/2002 - 07/04/2003
Ποτενσιόμετρο 02/16/2006 - 03/01/2006
Γέφυρα Wheatstone 02/11/2006 - 03/01/2006
Απλά κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος 06/13/1998 - 01/18/2003
Συνδυασμοί αντιστάσεων, πυκνωτών και επαγωγικών 03/19/2004 - 05/23/2004
Κυκλώματα ηλεκτρομαγνητικών ταλαντώσεων 12/08/1999 - 01/18/2003
Ηλεκτρομαγνητικό κύμα 09/20/1999 - 01/18/2003
Θερμοδυναμική
Διεργασίες σε ιδανικό αέριο 12/25/1999 - 11/20/2005

Copyright
Awards and Links
Επιστροφή Σ.Η.Ε.Ν.Η