Γεννήτρια (εναλλακτήρας)

Αυτό το πρόγραμμα προσομοιώνει μία απλοποιημένη γεννήτρια.

Αντί σπειρώματος γύρω από πυρήνα μαλακού σιδήρου, αναπαριστάται ένα απλό ρευματοφόρο πλαίσιο. Ο άξονας περιστροφής του πλαισίου έχει παραλειφθεί.

Τα κουμπιά πάνω δεξιά σας επιτρέπουν να επιλέξετε ανάμεσα σε μία γεννήτρια εναλλασσόμενης τάσης (χωρίς διακόπτη αναστροφής) ή σε μία γεννήτρια συνεχούς τάσης (με διακόπτη αναστροφής). Μπορείτε να αντιστρέψετε την φορά περιστροφής χρησιμοποιώντας τα ανάλογα κουμπιά. Η ράβδος οριζόντιας κύλισης επιτρέπει την μεταβολή της ταχύτητας περιστροφής. Μπορείτε να παύσετε και να συνεχίσετε την προσομοίωση με τοκουμπί Παύση / Συνέχιση.

 

 
Φυσική
Επιστροφή
© Walter Fendt, May 8, 1998
© Ελληνική έκδοση: WebLab NHRF 2000
Προσαρμογή: Αλεξανδρίδης Ευάγγελος