Ηλεκτρομαγνητικό κύμα

Αυτή η προσομοίωση δείχνει ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα, και συγκεκριμένα ένα επίπεδο πολωμένο κύμα που διαδίδεται κατά μήκος του άξονα x. Τα διανύσματα του ηλεκτρικού πεδίου (κόκκινα) είναι παράλληλα στον άξονα y, τα δε διανύσματα του μαγνητικού πεδίου (μπλε) είναι παράλληλα στον άξονα z.

 

 
Φυσική
Επιστροφή
© Walter Fendt, September 20, 1999
© Ελληνική έκδοση: WebLab NHRF 2000
Προσαρμογή: Αλεξανδρίδης Ευάγγελος