Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Η θεμελιακή γείωση σύμφωνα με το ΦΕΚ 1222/05-09-2006 τεύχος Β΄ αριθ. Φ. Α΄ 50/12081/642 άρθρο 2, καθίσταται πλέον υποχρεωτική σε όλες τις νεοαναγειρόμενες εκ θεμελίων οικοδομές. Η θεμελιακή γείωση εφαρμόζεται ως βασική γείωση προστασίας και λειτουργίας.
Είστε εδώ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Τεχνικός Ασφαλείας Ευρωπαϊκή Εκστρατεία για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 2008-2009
Ευρωπαϊκή Εκστρατεία για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 2008-2009

Ασφαλείς και Υγιείς χώροι εργασίαςΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 2008-2009

«ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΣ ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»


Μια διετής ευρωπαϊκή εκστρατεία για την

"Εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου"


Η ευρωπαϊκή εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» που είναι αφιερωμένη στην «εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου», στοχεύει στην προώθηση μιας προσέγγισης ολοκληρωμένης διαχείρισης για την εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τα διάφορα στάδια της όλης διαδικασίας, τις διαφορετικές ανάγκες κάθε εργοδότη, τον εξελισσόμενο τομέα της εργασίας και μια συμμετοχική προσέγγιση που θα περιλαμβάνει όλους τους μετέχοντες στο χώρο εργασίας.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με την εκστρατεία επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες που είναι αφιερωμένες στο θέμα της ευρωπαϊκής εκστρατείας 2008-2009 «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» στην ηλεκτρονική πύλη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, στη διεύθυνση http://hw.osha.europa.eu