Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Η θεμελιακή γείωση σύμφωνα με το ΦΕΚ 1222/05-09-2006 τεύχος Β΄ αριθ. Φ. Α΄ 50/12081/642 άρθρο 2, καθίσταται πλέον υποχρεωτική σε όλες τις νεοαναγειρόμενες εκ θεμελίων οικοδομές. Η θεμελιακή γείωση εφαρμόζεται ως βασική γείωση προστασίας και λειτουργίας.
Είστε εδώ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Τεχνικός Ασφαλείας Πρόληψη ατυχημάτων στον κλάδο των κατασκευών
Πρόληψη ατυχημάτων στον κλάδο των κατασκευών
Πρόληψη ατυχημάτων στον κλάδο των κατασκευών Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι κατασκευές είναι ο κλάδος με τον μεγαλύτερο κίνδυνο ατυχημάτων όπου σημειώνονται περισσότερο από 1000 Θάνατοι ετησίως οι οποίοι οφείλονται σε ατυχήματα εργαζομένων στις κατασκευές. Παγκοσμίως, οι εργαζόμενοι στις κατασκευές έχουν τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να υποστούν Θανατηφόρο ατύχημα και δύο φορές περισσότερες πιθανότητες να τραυματιστούν σε σύγκριση με εργαζομένους άλλων κλάδων. Το κόστος αυτών των ατυχημάτων είναι τεράστιο για το άτομο το ίδιο, τον εργοδότη και την κοrvωνία. Μπορεί να αναλογεί συνολικά σε ένα σημαντικό μέρος του κόστους του έργου. Πάνω από το 99% των κατασκευαστικών εταιρειών στην Ευρώπη είναι Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Οι ΜΜΕ είναι κατά συνέπεια αυτές που πλήττονται περισσότερο από ατυχήματα. Οι συμβουλές που παρέχονται στο παρόν θεματικό δελτίο απευθύνονται σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους.

Συντάκτης: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Ημερομηνία δημοσίευσης: 24/04/2003