Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Η θεμελιακή γείωση σύμφωνα με το ΦΕΚ 1222/05-09-2006 τεύχος Β΄ αριθ. Φ. Α΄ 50/12081/642 άρθρο 2, καθίσταται πλέον υποχρεωτική σε όλες τις νεοαναγειρόμενες εκ θεμελίων οικοδομές. Η θεμελιακή γείωση εφαρμόζεται ως βασική γείωση προστασίας και λειτουργίας.
Είστε εδώ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Τεχνικός Ασφαλείας Υγεία και ασφάλεια σε μικρά εργοτάξια
Υγεία και ασφάλεια σε μικρά εργοτάξια
Υγεία και ασφάλεια σε μικρά εργοτάξια Οι κατασκευές είναι μια επικίνδυνη δουλειά. Στον συγκεκριμένο κλάδο σημειώνονται περίπου 13 θάνατοι ανά 100 000 εργαζομένους έναντι πέντε ανά 100 000 εργαζομένους σε όλους τους κλάδους μαζί κατά μέσο όρο. Η εργασία στις κατασκευές εκθέτει επίσης τους εργαζομένους σε ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων υγείας, όπως αμιάντωση, πόνοι στην πλάτη, σύνδρομο δόνησης χεριού-βραχίονα οφειλόμενο στους κραδασμούς και δερματίτιδες από τσιμέντο. Το παρόν τεχνικό δελτίο παρέχει βασικές συμβουλές για την υγεία και την ασφάλεια στον κλάδο των κατασκευών, χωρίς όμως να δίνει λεπτομερείς σχετικές οδηγίες. Κρίνεται σκόπιμο να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες αρχές ή άλλους φορείς, πριν ξεκινήσετε την εργασία σας, για να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες και καθοδήγηση.

Συντάκτης: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Ημερομηνία δημοσίευσης: 19/02/2004