Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Η θεμελιακή γείωση σύμφωνα με το ΦΕΚ 1222/05-09-2006 τεύχος Β΄ αριθ. Φ. Α΄ 50/12081/642 άρθρο 2, καθίσταται πλέον υποχρεωτική σε όλες τις νεοαναγειρόμενες εκ θεμελίων οικοδομές. Η θεμελιακή γείωση εφαρμόζεται ως βασική γείωση προστασίας και λειτουργίας.
Είστε εδώ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Τεχνικός Ασφαλείας Βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας στον κλάδο των κατασκευών
Βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας στον κλάδο των κατασκευών
Βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας στον κλάδο των κατασκευών Σε ολόκληρη την ΕΕ αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο το γεγονός ότι τα πρότυπα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) στον κλάδο των κατασκευών χρειάζονται βελτίωση. Κάθε χρόνο περίπου 1 300 εργαζόμενοι στον κλάδο αυτό σκοτώνονται, 800 000 τραυματίζονται και αναρίθμητοι άλλοι αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Ο ανθρώπινος πόνος που προξενείται από τα ατυχήματα και τις ασθένειες προκαλεί οδύνη στους άμεσα ενδιαφερόμενους και είναι αδύνατο να υπολογιστεί το μέγεθός του. Οι οικονομικές απώλειες είναι σημαντικές. Όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να δοθεί μέγιστη προτεραιότητα στη διαχείριση της ασφάλειας, της υγείας και της πρόνοιας στον συγκεκριμένο κλάδο. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 2004 για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία είναι αφιερωμένη στον κλάδο των κατασκευών. Ο Οργανισμός συνέλεξε παραδείγματα από ολόκληρη την Ευρώπη από δράσεις που αναλήφθηκαν για τη βελτίωση των προτύπων ασφάλειας και υγείας. Η έκθεση παρουσιάζει τα πρότυπα ΕΑΥ στον κλάδο των κατασκευών και καταδεικνύει ότι είναι δυνατή η βελτίωσή τους με την ανάληψη αποτελεσματικής δράσης.

Συντάκτης: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/09/2004