Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Η θεμελιακή γείωση σύμφωνα με το ΦΕΚ 1222/05-09-2006 τεύχος Β΄ αριθ. Φ. Α΄ 50/12081/642 άρθρο 2, καθίσταται πλέον υποχρεωτική σε όλες τις νεοαναγειρόμενες εκ θεμελίων οικοδομές. Η θεμελιακή γείωση εφαρμόζεται ως βασική γείωση προστασίας και λειτουργίας.
Είστε εδώ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Τεχνικός Ασφαλείας Μείωση των εργατικών ατυχημάτων
Μείωση των εργατικών ατυχημάτων
Μείωση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών μέσω μιας καλύτερης εκτίμησης κινδύνων.
Κάθε χρόνο, 5720 άνθρωποι πεθαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας εργατικών ατυχημάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία της EUROSTAT(1).

Επιπλέον, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας εκτιμά(2) ότι άλλοι 159500 εργαζόμενοι πεθαίνουν στην ΕΕ κάθε χρόνο εξαιτίας επαγγελματικών ασθενειών. Εάν συμψηφίσουμε τους δύο αριθμούς, καταλήγουμε στην εκτίμηση ότι κάθε τρεισήμισι λεπτά πεθαίνει ένας άνθρωπος στην ΕΕ από αίτια που σχετίζονται με την εργασία. Η πλειοψηφία των εν λόγω ατυχημάτων και νόσων μπορεί να προληφθεί και το πρώτο βήμα για την πρόληψη είναι η εκτίμηση κινδύνου. Αυτό είναι το μήνυμα της πανευρωπαϊκής εκστρατείας ενημέρωσης για την εκτίμηση κινδύνου "Ασφαλείς και υγιείς χώροι εργασίας. Οφέλη για εσένα προσωπικά, οφέλη για τις επιχειρήσεις”, την οποία εγκαινίασε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA). Η εκστρατεία επικεντρώνεται κυρίως σε τομείς υψηλού κινδύνου όπως οι κατασκευές, ο τομέας της υγείας και της γεωργίας καθώς και στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα διαρκέσει δύο χρόνια (2008-09).

13/06/2008 Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ(3), όλοι οι εργοδότες στην ΕΕ υποχρεούνται να διεξάγουν εκτιμήσεις κινδύνου. Η εκτίμηση κινδύνου βοηθάει τους εργοδότες να κατανοήσουν τις δράσεις που πρέπει να αναλάβουν για τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας.

Κάθε επαγγελματικό ατύχημα και νόσος αποτελεί μεγάλο πλήγμα”, δηλώνει ο Vladimír Špidla, Επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών. “Οι συνέπειές του, ακόμη και στην περίπτωση που δεν είναι θανατηφόρο, είναι πολύ επιβαρυντικές τόσο για τους άμεσα εμπλεκομένους όσο και για την οικονομία. Κάθε χρόνο, εκατομμύρια εργαζόμενοι στην ΕΕ εμπλέκονται σε ατυχήματα τα οποία τους υποχρεώνουν να παραμείνουν στο σπίτι για τρεις τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, με τεράστιο κόστος για την οικονομία. Η εκτίμηση κινδύνου αποτελεί το κλειδί για τη μείωση αυτών των αριθμών. Αποτελεί όμως μόνο το πρώτο βήμα – πρέπει να επακολουθήσει και η υλοποίηση.

Η εκστρατεία "Ασφαλείς και υγιείς χώροι εργασίας" υπογραμμίζει την αναγκαιότητα της εκτίμησης κινδύνου σε συνδυασμό με την Κοινοτική Στρατηγική για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (2007–2012), η οποία στοχεύει, για τη συγκεκριμένη περίοδο, στον περιορισμό των ατυχημάτων που σχετίζονται με την εργασία σε ολόκληρη την ΕΕ κατά 25%.

Σύμφωνα με τον Διευθυντή του EU-OSHA Jukka Takala, “με την εκστρατεία "Ασφαλείς και υγιείς χώροι εργασίας" θέλουμε να ενθαρρύνουμε τις επιχειρήσεις να πραγματοποιούν κατάλληλες εκτιμήσεις κινδύνου που αφορούν κάθε άτομο στον χώρο εργασίας. Θέλουμε να προωθήσουμε καλές πρακτικές που μπορούν να εφαρμόζονται και σε άλλους χώρους εργασίας. Ο κ. Takala τονίζει επίσης τα βασικά μηνύματα της εκστρατεας: Πρώτον, η εκτίμηση του κινδύνου δεν είναι απαραίτητα μια διαδικασία πολύπλοκη ή γραφειοκρατική, ούτε μια δουλειά μόνο για ειδικούς. Αυτή είναι μια εσφαλμένη αντίληψη που συχνά επικρατεί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχει, όμως, πληθώρα διαθέσιμων εργαλείων (όπως οι κατάλογοι ελέγχου) που βοηθούν τη διαδικασία εκτίμησης κινδύνου και ο EU-OSHA προωθεί μια απλή προσέγγιση πέντε σταδίων. Δεύτερον, η κατάλληλη εκτίμηση κινδύνου αποφέρει και πολλά επιχειρηματικά οφέλη, αφού οι ασφαλέστεροι και υγιεινότει χώροι εργασίας συμβάλλουν στη μείωση των συχνών απουσιών και του κόστους ασφάλισης, αυξάνοντας παράλληλα το ενδιαφέρον και την παραγωγικότητα των εργαζομένων.

Σε τελευταία ανάλυση, η εκτίμηση κινδύνου βοηθάει στον περιορισμό της επιβάρυνσης των εθνικών συστημάτων υγείας”, δηλώνει η Romana Tomc, Γενική Γραμματέας Εργασίας, Οικογενειακών και Κοινωνικών Υποθέσεων της Σλοβενίας. Η εκστρατεία υποστηρίζεται θερμά από την παρούσα και την επερχόμενη προεδρία της ΕΕ, από τους κοινωνικούς εταίρους της ΕΕ και τους εστιακούς πόλους – συνήθως τις εθνικές αρχές για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία – και στα 27 κράτη μέλη. “"Αυτό το γεγονός επιβεβαιώνει ότι η επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στην εργασία αποτελεί σημαντικό ζήτημα για το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο", προσθέτει η κ. Tomc.

Πηγή:  Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία