Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Η θεμελιακή γείωση σύμφωνα με το ΦΕΚ 1222/05-09-2006 τεύχος Β΄ αριθ. Φ. Α΄ 50/12081/642 άρθρο 2, καθίσταται πλέον υποχρεωτική σε όλες τις νεοαναγειρόμενες εκ θεμελίων οικοδομές. Η θεμελιακή γείωση εφαρμόζεται ως βασική γείωση προστασίας και λειτουργίας.
Είστε εδώ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Τεχνικός Ασφαλείας
Τεχνικός ασφαλείας
Εκτίμηση κινδύνου — το κλειδί για ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας
Η εκτίμηση κινδύνου αποτελεί τη βάση για την επιτυχημένη διαχείριση της ασφάλειας και της υγείας και το κλειδί για τη μείωση των ατυχημάτων (που σχετίζονται με την εργασία) και των επαγγελματικών ασθενειών.
Περισσότερα...
 
Εκτίμηση Κινδύνου – ρόλοι και ευθύνες
Εκτίμηση Κινδύνου – ρόλοι και ευθύνες Η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων στην Ευρώπη προστατεύεται μέσω μιας προσέγγισης βασισμένης στην εκτίμηση και τη διαχείριση κινδύνου. Προκειμένου να διεξαχθεί επιτυχής εκτίμηση κινδύνου στο χώρο εργασίας,
Περισσότερα...
 
Μείωση των εργατικών ατυχημάτων
Μείωση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών μέσω μιας καλύτερης εκτίμησης κινδύνων.
Κάθε χρόνο, 5720 άνθρωποι πεθαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας εργατικών ατυχημάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία της EUROSTAT(1).
Περισσότερα...
 
Εκτίμηση κινδύνου. Οδηγίες σύνταξης
Πρακτικές οδηγίες για τη γραπτή σύνταξη της εκτίμησης κινδύνου σε μικρές επιχειρήσεις

Οι oδηγίες αυτές στοχεύουν να βοηθήσουν τους εργοδότες των επιχειρήσεων των κλάδων εμπορίου, υπηρεσιών, βιοτεχνιών και ελαφρών βιομηχανιών να εκτιμήσουν τους κινδύνους στους χώρους εργασίας, με στόχο τη λήψη μέτρων για την προστασία των εργαζομένων και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Περισσότερα...
 
Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου
1. Τι είναι η εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου
2. Μεθοδολογία
3. Έντυπα εκτίμησης επαγγελματικών κινδύνων
Περισσότερα...
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 2 από 3