Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Η θεμελιακή γείωση σύμφωνα με το ΦΕΚ 1222/05-09-2006 τεύχος Β΄ αριθ. Φ. Α΄ 50/12081/642 άρθρο 2, καθίσταται πλέον υποχρεωτική σε όλες τις νεοαναγειρόμενες εκ θεμελίων οικοδομές. Η θεμελιακή γείωση εφαρμόζεται ως βασική γείωση προστασίας και λειτουργίας.
Είστε εδώ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Τεχνικός Ασφαλείας
Τεχνικός ασφαλείας
Εργαλείο για την εκτίμηση της επικινδυνότητας
Ο κύριος σΕργαλείο για την εκτίμηση της επικινδυνότηταςτόχος μιας εκτίμησης επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο είναι η προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. Η εκτίμηση επικινδυνότητας υποβοηθεί την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας πρόκλησης βλάβης στους εργαζόμενους ή στο περιβάλλον λόγω δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εκτέλεση των εργασιών τους.
Περισσότερα...
 
Πρόληψη ατυχημάτων στον κλάδο των κατασκευών
Πρόληψη ατυχημάτων στον κλάδο των κατασκευών Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι κατασκευές είναι ο κλάδος με τον μεγαλύτερο κίνδυνο ατυχημάτων όπου σημειώνονται περισσότερο από 1000 Θάνατοι ετησίως οι οποίοι οφείλονται σε ατυχήματα εργαζομένων στις κατασκευές.
Περισσότερα...
 
Υγεία και ασφάλεια σε μικρά εργοτάξια
Υγεία και ασφάλεια σε μικρά εργοτάξια Οι κατασκευές είναι μια επικίνδυνη δουλειά. Στον συγκεκριμένο κλάδο σημειώνονται περίπου 13 θάνατοι ανά 100 000 εργαζομένους έναντι πέντε ανά 100 000 εργαζομένους σε όλους τους κλάδους μαζί κατά μέσο όρο.
Περισσότερα...
 
Βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας στον κλάδο των κατασκευών
Βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας στον κλάδο των κατασκευών Σε ολόκληρη την ΕΕ αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο το γεγονός ότι τα πρότυπα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) στον κλάδο των κατασκευών χρειάζονται βελτίωση.
Περισσότερα...
 
Εκτίμηση κινδύνου

Ε.ΕΗ εκτίμηση κινδύνου αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής προσέγγισης για την πρόληψη επαγγελματικών ατυχημάτων και ασθενειών.

Περισσότερα...
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 3