Η θεμελιακή γείωση σύμφωνα με το ΦΕΚ 1222/05-09-2006 τεύχος Β΄ αριθ. Φ. Α΄ 50/12081/642 άρθρο 2, καθίσταται πλέον υποχρεωτική σε όλες τις νεοαναγειρόμενες εκ θεμελίων οικοδομές. Η θεμελιακή γείωση εφαρμόζεται ως βασική γείωση προστασίας και λειτουργίας.
Είστε εδώ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Νόμοι και διατάξεις
Νόμοι και Διατάξεις
Καθιέρωση διατάξεων διαφορικού ρεύματος και θεμελιακής γείωσης

ΑΡΙΘΜΟΣ: ΦΑ50/12081/642/06

ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΕΚ: 1222Β

Θέματα Ασφάλειας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.). Καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων

Περισσότερα...
 
Νόμος 2302/1995 | Εκτύπωση |

ΑΡΙΘΜΟΣ: 2302/95

ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΝΟΜΟΙ

ΦΕΚ: 74Α

Αποκρατικοποίηση της επιχείρησης "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε." και άλλες διατάξεις

Περισσότερα...
 
Νόμος 4483/65 | Εκτύπωση |

ΑΡΙΘΜΟΣ: 4483/65

ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΝΟΜΟΙ

ΦΕΚ: 118Α

Περί καταργήσεως του υποχρεωτικού Κρατικού Ελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και άλλων τινών διατάξεων.

Περισσότερα...