Η θεμελιακή γείωση σύμφωνα με το ΦΕΚ 1222/05-09-2006 τεύχος Β΄ αριθ. Φ. Α΄ 50/12081/642 άρθρο 2, καθίσταται πλέον υποχρεωτική σε όλες τις νεοαναγειρόμενες εκ θεμελίων οικοδομές. Η θεμελιακή γείωση εφαρμόζεται ως βασική γείωση προστασίας και λειτουργίας.
Είστε εδώ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Κτιριοδομικά Φορείς ελέγχου ανελκυστήρων
Φορείς ελέγχου ανελκυστήρων

Οι φορείς για τον έλεγχο των  ανελκυστήρων

  • Υ.Α. 5387/132/2000 (ΦΕΚ 346/Β`/17.3.2000) Αναγνώριση της TUV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ως φορέα ελέγχου ανελκυστήρων
  • Υ.Α. 5388/133/2000 (ΦΕΚ 346/Β`/17.3.2000) Αναγνώριση της ΑΕ ΕΛΟΤ ως φορέα ελέγχου ανελκυστήρων
  • Υ.Α. 5389/134/2000 (ΦΕΚ 346/Β`/17.3.2000) Αναγνώριση της ΑΕ ΕΒΕΤΑΜ ως φορέα ελέγχου ανελκυστήρων
  • Υ.Α. 30190/654/1999 (ΦΕΚ 1936/Β`/27.10.1999) Τροποποίηση της απόφασης για την αναγνώριση της δυνατότητας ανάληψης εργασιών ελέγχου ανελκυστήρων
  • Υ.Α. 39579/649/1997 (ΦΕΚ 1021/Β`/20.11.1997) Αναγνώριση της δυνατότητας ανάληψης εργασιών ελέγχου ανελκυστήρων