Η θεμελιακή γείωση σύμφωνα με το ΦΕΚ 1222/05-09-2006 τεύχος Β΄ αριθ. Φ. Α΄ 50/12081/642 άρθρο 2, καθίσταται πλέον υποχρεωτική σε όλες τις νεοαναγειρόμενες εκ θεμελίων οικοδομές. Η θεμελιακή γείωση εφαρμόζεται ως βασική γείωση προστασίας και λειτουργίας.
Είστε εδώ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Κανονισμοί Κανονισμός εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων
Κανονισμός εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων

Ο κανονισμός των εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων

Β.Δ. της 13-5/1936 (ΦΕΚ --/23/6.1936) Κανονισμός Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων