Η θεμελιακή γείωση σύμφωνα με το ΦΕΚ 1222/05-09-2006 τεύχος Β΄ αριθ. Φ. Α΄ 50/12081/642 άρθρο 2, καθίσταται πλέον υποχρεωτική σε όλες τις νεοαναγειρόμενες εκ θεμελίων οικοδομές. Η θεμελιακή γείωση εφαρμόζεται ως βασική γείωση προστασίας και λειτουργίας.
Είστε εδώ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Κανονισμοί Κανονισμός διενέργειας ελέγχου ποιότητας υλικών και έργων
Κανονισμός διενέργειας ελέγχου ποιότητας υλικών και έργων

Οι κανονισμοί που αφορούν την  διενέργεια  ελέγχου ποιότητας υλικών και έργων

 

  • Υ.Α. Δ14/45004/2001 (ΦΕΚ 793/Β`/22.6.2001) Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης Κανονισμού διενέργειας ελέγχου ποιότητας υλικών και έργων
  • Διορθ. Σφ. 2001 (ΦΕΚ 724/Β`/12.6.2001) Διόρθωση σφάλματος στην απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Έγκριση Κανονισμού διενέργειας ελέγχου ποιότητας υλικών και έργων»
  • Υ.Α. Δ14/43309/2001 (ΦΕΚ 332/Β`/28.3.2001) Έγκριση Κανονισμού διενέργειας ελέγχου ποιότητας υλικών και έργων