Διοικητικό Συμβούλιο Σωματείου Αρωγής

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Σωματείου Αρωγής

 

  • Πρόεδρος : Γκουζιώτης Χρήστος
  • Αντιπρόεδρος : Ζερβάκης Κωνσταντίνος
  • Γ. Γραμματέας : Σκαλιδάκης Ευάγγελος
  • Ταμίας : Καραπιδάκης Γεώργιος
  • Μέλος : Αδαμάκης Δημήτριος
  • Μέλος : Μυσιρλής Ιωάννης
  • Μέλος : Καλλιγιαννάκης Δημήτριος

 

Εξελεκτική επιτροπή Σωματείου Αρωγής

 

  • Ελευθερίου Νικόλαος
  • Μαγαράκης Ιάκωβος
  • Ζωράκης Εμμανουήλ