Διοικητικό Συμβούλιο Σωματείου Αρωγής

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Σωματείου Αρωγής

 

  • Πρόεδρος : Βισκαδουράκης Θωμάς
  • Αντιπρόεδρος : Ζερβάκης Κωνσταντίνος
  • Γ. Γραμματέας : Κουναλάκης Γεώργιος
  • Ταμίας : Αδαμάκης Δημήτριος
  • Μέλος : Μπέρκης Μιχαήλ
  • Μέλος : Μυσιρλής Ιωάννης
  • Μέλος : Κόκκινος Σταμάτης

 

Εξελεκτική επιτροπή Σωματείου Αρωγής

 

  • Αποστολάκης Εμμανουήλ
  • Καπετάνιος Ιωάννης
  • Μαγαράκης Ιάκωβος