Διοικούσα επιτροπή Αστικής εταιρείας
Μέλη Διοικούσας επιτροπής Αστικής Εταιρείας Συνδέσμου
  • Πρόεδρος : Ζωράκης Εμμανουήλ
  • Αντιπρόεδρος : Βερνάδος Νικόλαος
  • Γ. Γραμματέας : Βισκαδουράκης Θωμάς
  • Ταμίας : Μυσιρλής Ιωάννης
  • Μέλος : Ορφανάκης Ευάγγελος
  • Μέλος : Ζαϊμάκης Δημήτριος
  • Μέλος : Κουναλάκης Εμμανουήλ
Εξελεκτική επιτροπή Αστικής Εταιρείας
  • Αποστολάκης Αντώνιος
  • Αδαμάκης Δημήτριος
  • Βλασσάκης Χαρίδημος